Lloc i any de naixement

Gandia, 1973

Nom complet

Josefa Millet Gavilá

Llibres publicats
Mimipa, Carmen Mifsud Verdú, Xelo Minyana Bixquert, Josefa Millet Gavilá, Editorial Círculo Rojo , (2021).