BASES

Podrà participar en el Certamen qualsevol persona adulta que ho desitge amb un únic poema original i inèdit escrit en valencià.
La temàtica serà lliure i l’extensió, entre 20 i 30 versos escrits en lletra Arial 12.
El poema es trametrà en format PDF a l’adreça de correu electrònic premipoesiaparemiret@gmail.com En aquest document no constarà l’autoria ni cap referència explícita identificativa. El poema anirà signat amb pseudònim. En un altre arxiu, també en PDF, caldrà consignar les dades següents: títol del poema concursant o primer vers, pseudònim, nom i cognoms de l’autor o autora i el telèfon de contacte.
Cada autor o autora podrà presentar un únic poema.
Els guanyadors/es d’edicions precedents no podran tornar a optar al premi fins que no hagen transcorregut cinc edicions.
El termini de presentació dels poemes acaba el divendres 20 de maig a les 15 hores.
La dotació del premi és de 250 euros i una escultura de l’artista Josep Basset.
El jurat recomanarà la publicació dels poemes que destaquen per la seua qualitat literària, els quals es publicaran, juntament amb el guanyador, en un quadern editat per Edicions 96 per a l’ocasió.
El jurat del V Certamen de Poesia de Beniopa Pare Miret estarà integrat pels escriptors/es: Maria Josep Escrivà, Juma B. Barratxina i Anna Gascon.
Hi actuarà com a secretària Isabel Canet Ferrer.
El lliurament del premi tindrà lloc el divendres 15 de juliol de 2021, a Beniopa, la Safor, en un acte públic on es recitarà el poema guanyador i alguns dels finalistes.
La participació al concurs implica acceptar íntegrament aquestes bases.

Qualsevol qüestió no prevista serà resolta pel jurat de forma inapel·lable.

Beniopa, abril de 2022