Durant la Setmana Literària de Gandia celebràrem el nomenament de Josep Piera com a Fill Predilecte de la ciutat.