Les Nits de l’IMAB són un espai dedicat a la literatura, a la música i a la conversa.  Amb aquesta activitat pretenem oferir un cicle de recitals poètics amb acompanyament musical, després dels quals podem conversar, intercanviar idees i gaudir del diàleg i de la companyia dels assistents. Aquest cicle es duu a terme dissabtes a la Biblioteca Central, amb una certa periodicitat al llarg del curs, el programa del qual serà publicat en aquesta web.