Proposem fer de Gandia una ciutat literària, perfectament senyalitzada en la cartografia cultural del segle XXI