Capçalera de 'Revista de Gandia', on escrivia.

Capçalera de ‘Revista de Gandia’, on escrivia.

garcia_frasquet_gabriel_cSeria difícil trobar figures tan interessants i representatives de l’època que li va tocar viure com el capellà Andreu Martí Sanz (Gandia, 1890-1936). Quedà orfe de pare als tres anys. Ingressà a l’asil de Sant Joan Baptista de València i d’allí passà al Seminari. Cantà missa a la Col·legiata de Gandia el juny de 1914. A continuació el destinaren com a vicari a la Carroja i, ja com a rector, a Gaianes, però la seua desvinculació del poble nadiu fou breu. El 1918 guanyà per oposició un benifet vacant a la Col·legiata i el 1926 fou nomenat capellà de l’antic convent de Sant Roc (església del Beat). Dos anys més tard la restaurà amb motiu de la celebració de les bodes d’or de la Casa de Beneficència adjunta, que recollia pobres i malalts.

Imatge d'Andreu Martínez Sanz.

Imatge d’Andreu Martínez Sanz.

En el seu apostolat destacà com a consiliari de l’Acció Catòlica, impulsor de l’Adoració Nocturna, cultivador del cant litúrgic, reorganitzador de la germandat del Sant Sepulcre i propagandista catòlic i autor de poemes hagiogràfics com a redactor de la Revista de Gandía, “Periódico consagrado al Divino Corazón de Jesús”.

A més, tenia afició a la història i a la paleografia, motiu pel qual l’Ajuntament el nomenà arxiver municipal. A la setmana següent inicià en el seu setmanari la sèrie divulgadora “Polvillo de antaño”, on exhumava alguns documents curiosos que solia amanir amb algun comentari moral. Posteriorment hi completà aquesta dedicació amb monografies editades en el fulletó sobre l’exconvent de Sant Roc i l’església de Sant Josep. Aquests treballs li valgueren, l’any 1933, el nomenament de membre corresponent a Gandia del Centre de Cultura Valenciana.

A principi de 1932 la veterana Revista de Gandía es convertí en portaveu de la Dreta Regional Valenciana. Les línies bàsiques de la publicació eren la defensa de la catolicitat enfront del laïcisme republicà, un regionalisme tebi i un reformisme que respectara els principis de pàtria, propietat, ordre, família i treball. Martí Sanz hi continuà com a  redactor en aquest període de confrontació política exacerbada i convulsió social. Acceptà el repte sense complexos i, a més, hi aportà una nova arma: la sàtira rimada, que firmava amb el pseudònim “Cudol”. Així, emboscat, tirava la pedra i amagava la mà mentre es recreava contemplant la contundència de l’impacte. Qualsevol mitjà era vàlid per tal d’evitar l’inconcebible ofegament de la consciència cristiana, la biga mestra de la societat, que atribuïa al sectarisme i la fúria satànica de maçons i jueus.

Titulà la secció “Ripios i pedraes”, o siga, versos descurats, escrits “al sa i al pla” amb l’objectiu d’atacar i desprestigiar els adversaris ideològics. El seu mestre era Josep Esteve Victòria “Pep”, que escrivia les “Dècimes del dia” al correligionari Diario de Valencia. Ell en fou un alumne avantatjat, per la qual cosa també li nasqueren imitadors com el farmacèutic gandià Ignasi Martínez, director del setmanari carlí Mondúber, que, així mateix amb criptònim, elaborava l’expeditiva columna “Masaes”. Tots tres componen un bon exemple de l’escassa poesia política valenciana, escrita amb versos àgils i entenedors, d’eficaç mordacitat.

A la secció 'Polvillo de antaño' va escriure els seus "documentos para la historia".

A la secció ‘Polvillo de antaño’ va escriure els seus “documentos para la historia”.

Ara bé, en el cas del nostre sacerdot sorprén la causticitat de les seues invectives personals. Entre les seues víctimes  hi havia polítics locals de tots els colors, tant de la dreta liberal (Guillem Domingo), com dels blasquistes del Partit d’Unió Republicana Autonomista (Hèctor Altabàs) o els socialistes (Josep Bernabeu i Francesc Julio), però també els joves de famílies burgeses que es desviaven del seu lloc “natural”, com els advocats Ramon Romaguera i Ignasi Reig “Sergio Petroff”, simpatitzants dels comunistes. I el saineter Ligori Ferrer “Ligoriet”, que, en una escena de la revista A la vora del riu Serpis, s’atreví a criticar la hipocresia de les dones de la dreta catòlica; i també el mestre Ladislau Chaveli, a qui acusava d’enviar, des de la Font d’en Carròs, escrits anticlericals al popular El Tio Cuc, setmanari satíric que es publicava a Alacant. I també s’enfrontà a les capçaleres rivals com el setmanari republicà El Momento, a qui denominava El Jumento. Per al seu cas concret, demanava a l’inspector de sanitat que el posara en quarantena perquè constituïa un focus d’infecció colèric i gangrenós que, ara, atarantat per les “cudolades”, “demana molt afligit/ una xeringà de flit”. I fins i tot amb els rics practicava l’agitació social: “Quan estan els comunistes/disposts a deixarlos nets/ me pareix un suicidi/ que vostés estiguen quets.”

Els seus nombrosos damnificats s’esforçaven a desemmascarar-lo, i un regidor socialista de Tavernes de la Valldigna a qui acusà  d’apropiació indeguda interposà una denúncia al jutjat. “Cudol” es va veure obligat a canviar de pseudònim i el títol de la secció, amb l’efímera “Tirant al blanc”, i a iniciar maniobres de distracció com anunciar falsos viatges per justificar silencis o unir en la mateixa pàgina les seues dos cares antagòniques: la de l’erudit que signava el fulletó històric i la del corrosiu versaire encobert.

L’any 1933 començà el seu declivi públic. A final de setembre l’alcalde Vicent Palmer (PURA) el destituí d’arxiver municipal i el substituí per l’advocat i periodista Josep Vila. La Revista de Gandía no acceptà de bon grat el canvi. Poc després hi aparegué un “Coloquio de los perros”, de ressonàncies cervantines, on Jumento i Criminal (és a dir els noms estrafets dels dos setmanaris republicans gandians El Momento i Germinal) debatien sobre el tema: al seu parer, si podia semblar estrany que un prevere fóra arxiver d’un ajuntament laic, encara ho era més que un advocat, recentement convertit al laïcisme, regentara un negoci familiar de ciris i exvots per al culte, com era el cas de Josep Vila “el Cerer”.

“Cudol” havia hagut d’emmudir i Martí Sanz havia estat desposseït d’un càrrec de considerable rellevància sociocultural, però encara li quedaven el púlpit i la redacció de la revista. La lluita prosseguia. Fins que el 14 de juliol de 1936, dies abans de l’esclat de la guerra, fou detingut i reclòs a la presó judicial, d’on isqué el 18 d’agost per a ser afusellat al cementeri de Gandia dins l’espiral de violència extrema que desencadenà la sublevació militar.

Font: Levante-emv, 27 de setembre de 2015