Ferran Garcia OliverFerran Garcia-Oliver (Universitat de València). Article publicat a ‘E-Humanista. Journal of Iberian Studies’ (2013).

Una de les temptacions que mai no he pogut evitar és la d’encreuar les biografies de Joanot Martorell i Ausias Marc, com un joc d’espills que projecten dues personalitats extraordinàries. Diria que resulta inevitable per a tot aquell historiador, inclòs l’historiador de la literatura, que tracta de situar les seues obres respectives en el context agitat de la tardor medieval. Són massa les similituds per a evitar-ne la comparació. Ambdues famílies tenien en Gandia el bressol i prosperaren a recer del duc Alfons el Vell, a qui serviren com a procuradors i col·lectors de rendes; l’un i l’altre s’arrengleraven entre les files de la cavalleria propietàries d’alqueries poblades per moros; tots dos s’embrancaren en les guerres del rei i en les guerres privades dels feudals, i per si fóra poc Joanot i Ausias mostraren unes inclinacions literàries que els dugué a l’excel·lència quan s’hi posaren. A més, l’atzar, i la necessitat també, els col·locà cara a cara com a cunyats, no gens avinguts tot siga dit.